Pleszew  kom.500 633 214
Jarocin    kom.512 859 406

 

Ubezpieczenie na życie to usługa chroniąca nie tylko osobę, która płaci składki. Polisy na życie chronią również nasze rodziny. Decydując się na ubezpieczenie na życie mamy pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku, utraty zdolności do pracy czy śmierci – nasza rodzina nie pozostanie bez środków do życia.

Polisy obejmują m.in.: 

 • Śmierć ubezpieczonego 
 • Uszczerbek na zdrowiu 
 • Pobyt w szpitalu 
 • Narodziny dziecka 
 • Śmierć rodzica/teścia 
 • Ciężkie choroby

  Mamy oferty dla klienta indywidualnego i ubezpieczenia grupowe.

  Ubezpieczenie mienia
  Ubezpieczeniem może zostać objęte mienie takie jak: domy jednorodzinne, mieszkania, pomieszczenia gospodarcze, garaże, stałe elementy oraz ruchomości domowe znajdujące się w ubezpieczanym domu jednorodzinnym lub mieszkaniu oraz w pomieszczeniach poza mieszkaniem.

  Ubezpieczenie mieszkania gwarantuje nam odszkodowanie w razie kradzieży, zalania czy zniszczeń spowodowanych przepięciem elektrycznym. Ubezpieczenie mieszkania przewiduje także ochronę ubezpieczeniową na wypadek powodzi, silnych opadów czy silnych wiatrów. Ubezpieczenie dotyczy także ochrony przed ogniem.  

  Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni ubezpieczonego, w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem, posiadaniem zwierząt domowych, użytkowaniem roweru oraz uprawianiem sportu o charakterze rekreacyjnym.  

  Ubezpieczenia pod kredyty hipoteczne
  Śmierć, wypadek czy choroba osoby odpowiedzialnej za spłatę kredytu hipotecznego może spowodować trudne do przewidzenia skutki. Warto zapewnić sobie i naszej rodzinie poczucie bezpieczeństwa na wiele lat. Kredyt hipoteczny jest długoterminowym rozwiązaniem i wiąże się z ogromnym ryzykiem, dlatego banki wymagają od kredytobiorców odpowiedniego zabezpieczenia. W przypadku kredytów hipotecznych bardzo częstym zjawiskiem jest cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości. Ochrona ubezpieczenia trwa od momentu podpisania umowy kredytowej do końca okresu kredytowania.  

  Ochrona Prawna  
  Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe, zapewniające uzyskanie pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego, który będzie reprezentował Twoje sprawy w sądzie. Koszty sądowe i wynagrodzenie profesjonalistów pokryje Concordia. Dzięki polisie Ochrony Prawnej masz Adwokata lub Radcę Prawnego.