Pleszew  kom.500 633 214
Jarocin    kom.512 859 406

 

Ubezpieczenia rolne skierowane do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolniczą.  

W naszej ofercie dla rolnictwa mamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Zapewniającą naszym klientom bardzo szeroką ochronę ubezpieczeniową . Proponując poza ubezpieczeniami obowiązkowymi także szereg ubezpieczeń dobrowolnych, dzięki którym rolnicy mogą zabezpieczyć się przed stratami finansowymi w przypadku szkód powstałych w maszynach i urządzeniach, uprawach, hodowli zwierząt oraz środkach produkcji i produktach gotowych.

Oferujemy:
Ubezpieczenia obowiązkowe  

 

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego  
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych     •  
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  • Obowiązkowe Ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa    


Ubezpieczenia dobrowolne  

  • ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych  oraz środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych 
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • AGRO – CASCO 
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków